HAWBOERNES HUS - VERSION 2.0

 

 
Styregruppen: Hawboernes Forenings bestyrelse: Tove Græsbøl Eriksen, Lene Amtoft Thomsen, Karin Rheinlænder, Hanne Marie Kværndrup, Birthe Lundgaard, Mona Kloster og Anne-Mette Kristensen.
 
Projektgruppen: Niels Kristoffer Nielsen (projektleder), Anne-Mette Kristensen (fundraiser/koordinator) og Tove Græsbøl Eriksen, formand for Hawboernes Forening.
 
Projektgruppen har udarbejdet projektmateriale, jf. links i højre spalte.  
 
Modtaget støtte:
 • NORDEA "Her bor vi-fonden": Støtte 514.360 kr.
  Pressemeddelelse (17.12.2021)

 • Sparekassen Klim: Støtte: 10.000 kr.
 • LUF 2020 (Landdistrikternes Udviklingsfond) 2020: Støtte: 47.000 kr.
 • LUF 2022 (Landdistrikternes Udviklingsfond): Støtte: 15.000 kr. 
 • Vanførefonden 20.9.22: Støtte: 36.000 kr. (tilgængelighedsprojekt)
 • Nordea Fonden "Liv i det lokale" 20.1.23: Støtte: 20.000 kr. (nye møbler i lille sal)
Ansøgninger på vej (eller afslag):
 • Realdania "Underværker": deadline 07.02.2022. Ansøgt beløb: 550.000
  til etape 4-7 i projekt Version 2.0. Afslag 2. maj 2022.
 • Sol og Strand: Ansøgt beløb: 25.000 kr.  Afslag.
 • Feriepartner Jammerbugt: Ansøgt beløb: 25.000 kr. Afslag.
 • Lokale- og Anlægsfonden: Uden for fondens støtteområde.
 • Sportsgoodsfonden: Ansøgt beløb: 200.000 kr. Deadline: ?
 • Thy Mors Energi: Ansøgt beløb: 50.000 kr. (afslag 8.3.2022)
 • Landdistriktspuljen: Ansøgt beløb: 715.000 kr.( afslag ult. juni 2022)
 • LAG Thy-Mors: 145.000 (varmepumper og solceller), (afslag 10.6.2022)
 • Norlys: Ansøgt beløb: 36.250 kr. (varmepumper), afslag 31.8.2022)