Naturnat.park Vester Thorup

65 km hegn om Lildstrand og Bulbjerg i mulig Naturnationalpark Vester Thorup?
 
Links vedr. FB Det sker i Lildstrand-opslag 16.1.2022:
Aktindsigt: Naturstyrelsens referat af 24.11.2021 om naturvandringer (s. 45-46 handler om NNP Vester Thorup/naturvandring på Bulbjerg 10.11.2021).
Uddrag s. 45-46 + kommentarmail 16.1.2022 til NST Thy fra Hawboernes Forening.
 
 
Hawboernes Forening kæmper imod indhegning af Lildstrand og Bulbjerg.
Frist for indsigelse til Naturstyrelsen Thy var 19.11.2021.
De indsigelser, der pr. 12.11. var afleveret via hawboerne@gmail.com, blev indsendt samlet til Naturstyrelsen Thy, Naturstyrelsen, Miljøministeriet, Thisted Kommune og bcc til medlemmerne af Hawboernes Forening.

Politikere:
Miljøminister LW's "svar" på henvendelser fra Lildstrand (MOF-udvalget)
Foretræde MOF 15.12.2021  (Hawboernes/SHØ's præsentation)
 
Indsigelser mv. fra personer og foreninger: