24/4-19: "MANDS MINDE"


Museum Thy har erklæret stor tilfredshed med både fremmøde og fortællelyst på fortælleværkstedet i Hawboernes Hus den 24. april. Museet er nu i gang med at lægge en slagplan for den fortsatte indsamling af erindringer og for formidlingen af disse.
 
Christina Gjørup Madsbøl, der er historiker og etnograf, er ansat til at lave feltarbejdet og en stor del af formidlingsmaterialet. Museumsinspektør Charlotte Bøje Andersens rolle er at deltage i nogle af møderne og i øvrigt være back-up.

På baggrund af de kontaktoplysninger, museet indsamlede ved mødet den 24. april, lægger Christina en plan for interviews. De kommer til at foregå i de kommende måneder. Mange har fotos og avisudklip samt lydbånd, som museet gerne vil se/låne. Det lægges der også en plan for.
 
Også nye plancher vil blive i løbet af juni blive opsat i spilhus og minimuseum ved signalmasten. De udarbejdes i parløb mellem Museum Thy og den lokale museumsgruppe i Lildstrand
(jf. Masterplan).