KYSTSIKRING 2019
1.-4. juli 2019 blev arbejdet med kystsikring af de bebyggede private matrikler på Sandnæshagevej udført.

Matrikelejerne, som omfatter både fastboende og sommerhusejere, har betalt millionregningen for kystsikringen af egne matrikler uden offentlig støtte.

Thisted Kommune ejer de tilbageværende ikke-kystsikrede matrikler (heriblandt p-pladsen) i første klitrække. I alt ca. 150 m. Kommunen er kun indstillet på at betale i alt kr. 48.000 for sikring af disse. Derfor henstår problematikken med sikring af denne sårbare kyststrækning inden for bygrænsen indtil videre i det uvisse - til lildstrandboernes store bekymring.