8-9/6-19: LOPPEMARKEDLoppemarkedet i Hawboernes Hus var pænt besøgt , og arrangementet gentages i løbet af sommeren 2019.