MASTERPLAN

I menuen t.v. finder du vej til bl.a. seneste version af Masterplanen for Lildstrand.


  

 
I vores Masterplan finder du strategi og udviklingstiltag for Lildstrand beskrevet. 
 
 
 
 
Masterplan Lildstrand arbejder overordnet for:
  • udvidelse af Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg
  • international certificering som Dark Sky Bulbjerg
  • historieformidling i samarbejde med Museum Thy
Hertil kommer andre opgaver af fælles interesse for lokalområdet såsom trafiksikkerhed, byfornyelse, kystsikring, grundvandssikring og dialog med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune.
 
Madpakkehus er opført på landingspladsen i 2020.
Kystterrasser på landingspladsen er indviet i juni 2022.
Hawboernes Hus renoveres/udvides i 2022-2024.