KYSTTERRASSER

Kystterrasse øst og vest indviet 24. juni 2022
I indvielsen deltog bl.a. landskabsarkitekt Anne Vium Skaarup, som har stået for design og entreprenør Kim Jakobsen, Ivan Jakobsen A/S, som var hovedentreprenør. Også projektchef Laura Munch fra Realdania var kommet til indvielsen. Erhvervsminister Simon Kollerup klippede den røde snor og erklærede terrasserne for indviet. Indvielsen skete i fuld sommersol og med ca. 150 deltagere på landingspladsen.
 
 
 • Foreningen Lildstrand Landingsplads står bag idé, tilladelser, funding og projektgennemførelse. Alt arbejde er udført som frivilligt, ulønnet arbejde af bestyrelsen: Jørgen Leegaard (formand), Birthe Ottesen, Bent Wigotski, Bjarne Sørensen og Anne-Mette Kristensen (fundraiser).
  Foreningens vedtægter (formålsparagraf). Foreningen består udelukkende af de nævnte fem personer.
 • Rådgiver: Skaarup Landskab, Aarhus, har stået for detailprojektering, udbud og kontrakt. Se referencen på kystterrassen.
 • Entreprenør: Ivan Jakobsen A/S, Struer / Preben Poulsen, Vinderup
 • Tilsyn: NIRAS
 • Realdania Underværker 1 mio. kr.
 • Indenrigs- og Boligministeriet 800.000 kr.
 • Thisted Kommune 200.000 kr.
 • Sportsgoodsfonden 100.000 kr.
 • Nordea Fonden 30.000 kr.
 • Velux Fonden 30.000 kr.
 • Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 25.000 kr.
 • Sol & Strand 12.500 kr.
 • Feriepartner Jammerbugt 12.500 kr.
 • LAG Thy-Mors 300.000 kr.
 
Vanførefonden har sponseret 65.000 kr. til et separat projekt, som skal sikre adgangen for gangbesværede fra madpakkehuset til kystterrasse mod øst. 
 
 
 
 
 
 
Sådan ser detailprojektet ud for de kommende kystterrasser på landingspladsen i Lildstrand. 
 
Kystterrasserne inddeler landingspladsen i arbejdszone og sikre opholdszoner - uden at ændre arbejdszonens nuværende areal, udseende og autencitet. Terrasserne blev opført februar-maj 2022 og officielt indviet den 24. juni 2022. 
 
Terrassen mod øst ligger i forlængelse af det populære madpakkehus, som blev opført af Foreningen Lildstrand Landingsplads i 2020. 
 
BIDRAGYDERE til renovering og udvikling af landingspladsen:
 • Renovering af bygninger og spil 2016:
  A.P. Møllers Fond (2 mio. kr.) og Thisted Kommune (500.000 kr.)
 • Madpakkehus 2020 
 • Kystterrasser 2022