Dark Sky Park Bulbjerg


DARK SKY PARK BULBJERG
Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand har noget af Danmarks allerdybeste nattemørke. 
Hensigten med at få det lokale nattemørke certificeret er dels at få flere børn og voksne ud at opleve nattehimlen, dels at formidle viden om nattemørkets betydning for natur og mennesker og således påvirke til bæredygtig adfærd.
 
I en Dark Sky Park skal der ikke bare være mørkt. Der skal også være beboelse og belysning. Derfor er området Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand velegnet.
 
Certificering som Dark Sky Park Bulbjerg forventes opnået i løbet af 2023.
Den omfattende ansøgningsproces gennemføres af en lille ulønnet arbejdsgruppe under Hawboernes Forening og i god dialog med IDA, Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune. Gudrun & Palle Mørchs Mindefond har støttet projektet med 31.500 kr.
 
International Dark Sky Association, IDA, er en non-profit organisation, som arbejder for at sætte fokus på den stadigt voksende lysforurenings skadelige virkninger på natur, mennesker, miljø og klima og påpege nødvendigheden af at beskytte nattemørket. 

I januar 2023 er der ca. 125 certificerede dark sky parker på verdensplan, heraf 20 i Europa, én i Danmark/Norden: Møn/Nyord. Mandø, Anholt og Samsø er sammen med Bulbjerg godt på vej som nye danske certificerede Dark Sky-parker.
 
Om lysforurening og certificeret Dark Sky Park Bulbjerg
I Danmarks større byer vil du i vinterhalvåret kunne se 20-30 klare stjerner på en skyfri aften. Besøger du derimod et af landets allermørkeste steder som Lildstrand-Bulbjerg-Troldsting, vil du kunne se 2.-3.000 stjerner. Du vil også kunne se satellitter - og den Internationale Rumstation (ISS) - bevæge sig over den mørke nattehimmel. 
Se KORT over områder med lys og mørke. 

Dark Sky-certificering handler om naturbeskyttelse og ressourcebevidsthed
Uhensigtsmæssig og unødvendig brug af lys skaber lysforurening, som ændrer naturens naturlige lysniveau og påvirker visse dyr og plantearter negativt.

Lysforurening er en af de mest gennemgribende former for miljøændringer. Mere end 80 procent af verdens befolkning og mere end 99 procent af den europæiske befolkning lever under lysforurenet himmel. Også det meste af Danmark er lysforurenet. Derfor er dybt nattemørke som det ved Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand værd at fremhæve og beskytte.

Fra Dark Sky Park Thy til Dark Sky Park Bulbjerg
Arbejdstitlen er i december 2022 ændret fra Thy til Bulbjerg efter aftale med IDA, idet der fra IDA's side var ønske om at gøre titlen mere stedsspecifik.

SUPPLERENDE INFO:
______________________________
 
CERTIFICERINGSPROCES:
LETTERS OF SUPPORT
_______________________________
 
SPØRGSMÅL/KOMMENTARER
til Dark Sky Park-gruppe Bulbjerg:

Skriv til os via KONTAKT
Birte Sivebæk
Chris Krogh
Birthe Lundgaard
Lars Lundgaard
Susanne Fossgreen
Bjarne Sørensen
Anne-Mette Kristensen