KYSTBYERNES NETVÆRK

Møde i Lildstrand 10.6.2021

Samarbejde og samskabelse er nøgleordene for Kystbyernes Netværk, som plejer kultur- og interessefællesskabet mellem de seks kystbyer Agger, Stenbjerg, Nr. Vorupør, Klitmøller, Hanstholm og Lildstrand. Et forum, hvor medlemmerne mødes to-tre gange årligt og udveksler synspunkter, erfaringer og ideer til både fælles og individuel udvikling.

Bestyrelsen for Kystbyernes Netværk, CVR 36126760:

Lone Mark og Tim Vestergaard, Agger
Bente Astrup og Ove Hegnhøj, Stenbjerg
Marianne Kaae og Søren Jensen, Vorupør
Karin Lynggaard, Klitmøller
Kirsten Andersen, Hanstholm (?)
Bjarne Sørensen og Anne-Mette Kristensen (koordinator), Lildstrand
 
Udviklingsplaner/Masterplaner:

 
 
Næste møde: februar/marts 2024, Lildstrand

Kystbyernes Netværk er (direkte eller indirekte) repræsenteret i:
Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy ved Karin Lynggaard, Klitmøller
LUF: Lone Mark, Agger