MASTERPLAN HANNÆS-ØSTERILD

 
Lildstrand har bidraget med input til Masterplan Hannæs-Østerild, der er indgivet til Thisted Kommune som høringssvar til Kommuneplan 2017-2029. Paraplyprojekt/fyrtårnsprojekt heri er udvidelse af Nationalpark Thy til gavn for hele lokalområdet.

 
 TOVSIG SØ
 
 
 
 
 
 
 


Hawboernes Forening samarbejder tæt med øvrige borgergrupper på Hannæs, samlet i Støtteforeningen Hannæs-Østerild.