AKTUELT - NYHEDER

Borgermøde om Testcenter Østerild 17.6. kl. 19-21 
Stedet er Østerild Multicenter.
Læs Lisbeth Knudsens kommentar på Altinget til demokratiets problemer her på Grundlovsdag.
 
Generalforsamling i Hawboernes Forening 23. juni kl. 9.45
i Hawboernes Hus. Indkaldelse udsendes til medlemmerne via mail.
Husk kontingentbetaling for juli 2024-juni 2025: 100 kr. pr. person. Kontonr. 9114 4010005553, Sparekassen Thy.
 
Nabomøde på Testcenter Østerild 3.4.2024 - om lysstyringen
Se præsentation og mødereferat HER.
 
Pinseløb 19.5. 2024
Søndag den 19. maj blev de nye faste poster i Lild Klitplantage indviet. Starten gik fra P-pladsen ved hundeskoven. Ca. 55 personer deltog og fik en dejlig - og udfordrende - oplevelse. Tak til arrangørerne for et særdeles fint arrangement. INDBYDELSE.
 
Turistmonitor - artikel 11.4. om Dark Sky Park Bulbjerg
Link til pdf-udgave af DSPB-artiklen.
Info om Monitormedier
 
Nej til udvidelse af Testcenter Østerild 
Grundejerforeningen Svenstibakkevej støtter Hawboernes Forenings modstand mod kæmpevindmøller og PtX-anlæg.
Se grundejerforeningens støtteerklæring til Hawboerne.
Følg med i debatten på Facebook Nej til udvidelse af Østerild Testcenter og på ny hjemmeside BEVAR THY. 
 
 "Samlingskraft" i Lild Strand - Hawboernes Hus 19.10.2024
35 frivillige foreninger i Danmark har fået tilsagn om støtte fra By og Land Danmark projekt Samlingskraft. Projektet er støttet af Realdania.
Hawboernes Forening er en af de heldige foreninger, med Grundejerforeningen Svenstibakkevej som samarbejdspartner.
Det endelige program er i støbeskeen, men der vil blive interessante oplæg om lokal arkitektur, naturforvaltning, udviklingsplaner mm., debat og fællesspisning. Deltagelse er gratis.Tilmelding efter først til mølle-princippet, når invitationer sendes ud.
 
 
Foreningen mod høje vindmøller
Ny hjemmeside: https://bevarthy.dk/

 
Dark Sky Park Bulbjerg - park nr. 22 i Europa, nr. 120 i verden
Efter fire års arbejde med ansøgningsprocessen fik Hawboerne den 14.12.2023 sit eftertragtede certifikat som Dark Sky Park Bulbjerg fra DarkSky.org i USA. Se Dark Sky's annoncering HER og læs om parken HER
Certificeringen skal styrke Masterplan Lildstrands målsætninger om bosætning og stille turisme og være med til at værne om områdets fantastiske, uberørte natur, herunder dybt nattemørke og fravær af lysforurening.
Se TV MidtVest-indslag om projektet (7.12.): "Mørke er det nye sort"
TV MidtVest-artikel (9.12.)
Facebook-gruppe: Dark Sky Park Bulbjerg. 
Find foldere dansk-tysk-engelsk under "Links" i højre spalte.
 
Thy til bæredygtig fremtid 
Orientér dig om den nye kommunale strategi "Grøn fremtid Thy 2023-2026" 

MEDLEM? - KONTAKT OS!

STØT LIV OG UDVIKLING I LILD STRAND
BLIV MEDLEM AF HAWBOERNES FORENING! 
Vi er 200 medlemmer - og vi vil gerne være endnu flere.
 
Læs mere om foreningen HER og se Masterplan.
Skriv, du ønsker medlemskab og send via KONTAKT navn på den/de personer, der 
  • ønsker at blive medlem af Hawboerne
  • adresse (både sommerhus og privatadr.)
  • e-mail
Medlemskab er personligt.
Pris 100 kr. pr. år. 
Kontonr. 9114 4010005553 i Sparekassen Thy. Kan indbetales via netbank.
Kontingentår: juli-juni.

VIL DU LEJE HAWBOERNES HUS?
Til fest, udstilling, marked, foredrag, kursus, musikarrangement eller ?
Se hvordan og tjek ledige datoer HER.
 
 _____________________________________________ 
 
Smart Village i EU - en ud af kun tre landsbyer i Danmark 
 
 
Samarbejdet mellem fastboende og sommerhusejere i Masterplan Lildstrand, strategien med stille turisme og certificeringen af det dybe nattemørke i området Lild Strand-Troldsting-Bulbjerg er tre gode grunde til, at Lild Strand er udpeget som inspiration for andre landsbysamfund i Europa som del af EU-projektet
"Smart Rural 27".  
Nordjyske 16.01.2024

KALENDER 2024 OG LINKS

13.04.: kl. 10-12 Fælles arbejdslørdag
23.04., kl. 19-21 : "Multivers - findes der flere universer?" - foredrag i Hawb. Hus
19.05., kl. 11-12.30: Pinseløb i Lildstrand 
22.06., kl. 22.30 Natravnetur i Lild Klitplantage (Dark Sky)
23.06., kl. 9.45: Generalforsamling i Hawb. Hus
23.06., kl. 19: Medbragt madkurv i Hawb. Hus
08.07.-04.08.: Kunsthåndværkermarked i Hawb. Hus
28.09. kl. 14.30: Oplæg om kysterosion Agger-Lild Strand, landskabsdannelse samt EU-habitatsdirektiv ift. Testcenter Østerild. 
19.10. kl. 14: Samlingskraft-arrangement. Tilmelding fra 24.06.
November: Vinsmagning i Hawb. Hus
28.12. kl. 18.30: Juletræsfest i Hawboernes Hus      
  
*******************************************
 
LINKS:
DARK SKY:
 
NATUR:
Arter.dk Indberet dine fund.
 
LILD STRAND: 
Arte Museum & Gallery, Krinkelkrogen
Hawhuset (FB) (sommerkiosk)
Huller i vejen? 
Lildstrand for ever (JP rejsetillæg maj 2020)
Lildstrand for ever (JP e-avis maj 2020)
Lille Viol (kunsthåndværk på landingspladsen)
 
HISTORIE OG VINDMØLLER:
 
MAD MM. - TÆT PÅ LILDSTRAND:
 
TRANSPORT: